Svensk Kablage Förening

Kommunikation

Jenny Persson

Direktnummer: 08-440 11 73
Mobiltelefon: 070-856 99 31
jenny.persson@sinf.se

Branschansvarig

Peter Bergh

Direktnummer: 08-440 11 85 Mobiltelefon: 0708-56 99 69 peter.bergh@sinf.se