Svensk Kablage Förening

Event

Juridik för kablageindustriföretagIMG_4085

29e mars 09.00-14.00

CvZ Juridik, Drottninggatan 33, 111 51 Stockholm
Kurskostnad 950:- per deltagare för medlemmar i Kablageföreningen.
(För de som ännu ej är medlemmar är kostnaden 3.950:-)

> Registrera din anmälan direkt <

 

Kursbeskrivning

 

Att hantera juridiska frågor rätt kan vara helt avgörande för att göra lönsamma affärer. Ett bra avtal innebär en möjlighet för lönsamma affärer med låg risk – ett dåligt avtal kan innebära olönsamma affärer med hög risk. Under utbildningen i juridik för kablageindustrin går vi igenom grunderna i branschens avtal och dess strukturer, hur avtalen upprättas, förhandlas och tillämpas.Målsättningen är att deltagarna ska få grundläggande kunskaper inom avtal och juridik som kan appliceras i verksamheten för att säkerställa trygga och lönsamma avtal.
Vi går bland annat igenom följande:
  • Juridik och avtalsrätt – när kommer ett avtal till stånd och vad har man kommit överens om.
  • Så läser man och tolkar avtal.
  • Avtal för kablageindustrin – Genomgång av standardavtal och viktiga standardklausuler.
  • Avtal på engelska. 
  • Förhandling av avtal.
  • Hantering av situationer när saker inte blir som man tänkt sig.

Målgrupp

 

Kursen riktar sig till den som kommer i kontakt med kunder och avtal i sitt arbete. Den är till nytta för såväl den som har en gedigen erfarenhet av att hantera avtal som den som saknar tidigare erfarenheter. Det finns möjlighet att ta med sig egna exempel och kursen ger en så väl teoretisk som praktisk kunskap i ämnet.

> Anmälan dig här <